พิทีเปีดอุโมงเปันทางกานยู่ทีโคงกานน้ำเทีนหินบูน (ส ป ป ลาว )

พิทีเปีดอุโมงเปันทางกานยู่ทีโคงกานน้ำเทีนหินบูน (ส ป ป ลาว )

เชีงโคงกาน และ เวียกงานต่างๆคงจะบ่อสามาดดำเนีนไปใด้ ถ้าขาด

อ้ายน้องวิสะวะกอนที่มาจากหรายปะเทดใด้แก้ อ้ายน้องที่มาจาก Italy, Turkey, India, Pakistan, Isalael, England, Vietnam, China, Philipine, America, France และ ขาดบ่อใด้เลียคี วิสะวะกอนที่มาจาก Laos เราเองที่มาจากทุกสาละทิด ที่ถีเปันจิดหนี่งใจเดียวกัน ไช้ความรู้ ความสามาด สะติปันยา ออกเหี่อเทแรง มีความมานะพากเพียนเพี่อให้เวียกงานบันลุตามเป้าหมาย.

Views: 287

Reply to This

Replies to This Discussion

Thanks a lot for your information

ຫາກມີ ອຸໂມງແລ້ວໄລຍະທາງກໍ່ຈະສັ້ນລົງ

ມັນກໍ່ເປັນການດີເນາະ

ຫາກວ່າມີໂຄງການໜ້າ ຕ້ອງໄດ້ເຫັນຜົນງານຂອງວິສາວະກອນລາວເປັນສວ່ນໃຫ່ຍ ເພາະວ່າເພີ່ນ ມີປະສົບການຈາກການສ້າງຄັ້ງນີ້

วีสะวะกอนลาวเราเปันคนเกังเท่ากับชาดอี่นๆๆๆๆๆ,,,,,แต่ด้วยที่โอกาดในกานเรัดเวียกในโคงกานดีๆๆ,,,ยังมีหน้อย

ด้วยเหดนี้ วิสะวะกอนลาวเราจี่งบ่อมีโอกาดสะแดงความสามาดที่ตนเองมี,,, แต่บ่อต้องน้อยใจ เพาะโคงกานก่อส้างเขี้อนยู่ลาวเรามีเกีอบ

80 แห่ง,,,,,เชี่งลวมทังโคงกานที่ใด้ถีกก่ส้างแล้ว,,,,กำลังดำเนีนกานก่อส้าง และ โคงกานที่ยู่ในแผนกานที่จะำก่อส้างในอานาคด.

RSS

Top Photo (day)

1. I love sim

Added by Thidphavanh on July 30, 2014

2. เชักเหลด

Added by Jiney gee2 on July 24, 2014

3. Ban ya kard nai hong hien

Added by Thidphavanh on July 30, 2014

4. yim na barn

Added by Narng.Ae on July 1, 2014

© 2014   Created by Yimlao.

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service