พิทีเปีดอุโมงเปันทางกานยู่ทีโคงกานน้ำเทีนหินบูน (ส ป ป ลาว )

พิทีเปีดอุโมงเปันทางกานยู่ทีโคงกานน้ำเทีนหินบูน (ส ป ป ลาว )

เชีงโคงกาน และ เวียกงานต่างๆคงจะบ่อสามาดดำเนีนไปใด้ ถ้าขาด

อ้ายน้องวิสะวะกอนที่มาจากหรายปะเทดใด้แก้ อ้ายน้องที่มาจาก Italy, Turkey, India, Pakistan, Isalael, England, Vietnam, China, Philipine, America, France และ ขาดบ่อใด้เลียคี วิสะวะกอนที่มาจาก Laos เราเองที่มาจากทุกสาละทิด ที่ถีเปันจิดหนี่งใจเดียวกัน ไช้ความรู้ ความสามาด สะติปันยา ออกเหี่อเทแรง มีความมานะพากเพียนเพี่อให้เวียกงานบันลุตามเป้าหมาย.

Views: 291

Reply to This

Replies to This Discussion

Thanks a lot for your information

ຫາກມີ ອຸໂມງແລ້ວໄລຍະທາງກໍ່ຈະສັ້ນລົງ

ມັນກໍ່ເປັນການດີເນາະ

ຫາກວ່າມີໂຄງການໜ້າ ຕ້ອງໄດ້ເຫັນຜົນງານຂອງວິສາວະກອນລາວເປັນສວ່ນໃຫ່ຍ ເພາະວ່າເພີ່ນ ມີປະສົບການຈາກການສ້າງຄັ້ງນີ້

วีสะวะกอนลาวเราเปันคนเกังเท่ากับชาดอี่นๆๆๆๆๆ,,,,,แต่ด้วยที่โอกาดในกานเรัดเวียกในโคงกานดีๆๆ,,,ยังมีหน้อย

ด้วยเหดนี้ วิสะวะกอนลาวเราจี่งบ่อมีโอกาดสะแดงความสามาดที่ตนเองมี,,, แต่บ่อต้องน้อยใจ เพาะโคงกานก่อส้างเขี้อนยู่ลาวเรามีเกีอบ

80 แห่ง,,,,,เชี่งลวมทังโคงกานที่ใด้ถีกก่ส้างแล้ว,,,,กำลังดำเนีนกานก่อส้าง และ โคงกานที่ยู่ในแผนกานที่จะำก่อส้างในอานาคด.

RSS

Top Photo (day)

1. Ban ya kard nai hong hien

Added by Thidphavanh on July 30, 2014

2. I love sim

Added by Thidphavanh on July 30, 2014

3. เชักเหลด

Added by Jiney gee2 on July 24, 2014

5. yim na barn

Added by Narng.Ae on July 1, 2014

© 2014   Created by Yimlao.

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service